Střídače a baterie

Mnoho důvodů proč si zvolit hybridní systém Solax 4G.

Uživatelé nové generace se mohou těšit na několik zásadních vylepšení, které posouvají jeho přidanou hodnotu ještě dál před konkurenci.

Dosažení až 150% asymetrie na jedné fázi

Zejména v českém prostředí představuje asymetrický provoz střídače velmi důležitou funkci. Nově však střídač umí na jednotlivých fázích ještě efektivněji rozdělovat vyrobenou energii. V praxi to znamená, že při zvýšené spotřebě na jedné fázi, může střídač převést až 150% jmenovitého výkonu právě do té fáze, kde je to potřeba. Pro uživatele to přináší ještě vyšší využití solární energie ať už přímo z panelů, či akumulátorů.

Efektivnější řízení spotřeby

Hybridy jsou nově vybaveny výstupním bezpotenciálovým relé pro signalizaci přebytků. Relé slouží k maximalizaci využití vyrobené energie pomocí nastavení parametrů přetoků ve střídači z fotovoltaiky, či baterie (ve spojení s SOC). Jednoduše lze energii z přebytku směřovat na libovolné spotřebiče např. systém vytápění domu, ohřev vody či wallbox pro nabíjení elektromobilu.

Výkonová řada až do 15kW

Čtvrtá hybridní generace je nově ve výkonech až do 15kW na výstupu do sítě. V nabídce jsou nově navíc další dvě výkonové varianty 12kW a 15kw, přičemž obě varianty lze na vstupu z fotovoltaiky předimenzovat až do 18 kWp. Střídače jsou tak vhodné i pro menší průmyslové aplikace, kde je potřeba uchovávat energii do akumulátorů. Pro větší aplikace navíc zůstává možnost paralelního propojení až deseti střídačů, kdy do každého třífázového střídače lze napojit až 8 baterií T58 (5,8kWh). Tedy maximální dosažení kapacity celého systému je 464 kWh.

Integrovaný BACKUP a rychlost zálohy < 10 ms

Nově je pro zjednodušení systému a úsporu vstupních nákladů funkce externího EPS boxu integrována přímo do střídače. Navíc však integrované stykače umožní přepnutí při výpadku AC na záložní zdroj v rychlosti <10ms!
To zajistí i plynuly provoz většiny počítačů.

Téměř nulové přetoky do sítě

Přestože celá řada dostupných hybridních střídačů nabízí funkci nulových přetoků do sítě, v praxi to většinou vypadá jinak. Zejména při malé aktuální spotřebě mají střídače problém eliminovat přetoky. Čtvrtá generace hybridů Solax však dosahuje maximálně okolo 8-14W i na nezatížených fázích.

All-in-one řešení

Solax Hybrid G4 lze pořídit ve dvou provedeních. Jedna varianta je pro instalaci střídače samostatně a druhá je pro řešení All-in-one s bateriemi T30. Atraktivní design all-in-one byl oceněn v prestižní soutěži Red Dot Award Product Design 2021. V neposlední řadě potom celý systém disponuje krytím IP65, s možností umístění ve venkovním prostředí.

Minimalizace vlastní spotřeby

Oproti předchozí generaci se snížila hodnota vlastní spotřeby energie střídače o 10W.

Mějte váš systém pod palcem, kdykoli a kdekoli

Sledujte svojí elektránu v reálném čase. Uvidíte kolik vyrábí elektřiny, aktuální nabití vaší baterie, historická data nabíjení a dokonce si vyberte, kdy a zda chcete baterii nabíjet ze sítě během levnějších tarifů za elektřinu, to vše ze svého smartphonu nebo tabletu.

Nejnovější výkonová řada baterií Triple Power s kapacitou 5,8 kWh se pyšní špičkovými vlastnostmi:

  • až 6 kW nabití/vybití
  • montáž na podlahu nebo na zeď
  • nejbezpečnější LiFePO4 technologie
  • originální technologie Solax
  • záruka 10 let
  • TÜV Süd certifikace
  • podporuje vzdálenou aktualizaci

Stránky výrobce

Tato webová stránka používá cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.

Zásady ochrany osobních údajů - GDPR

I. Základní ustanovení

“Správce”
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:
Sunn Solar Systems s.r.o., V Závětří 1478/6, 170 00 Praha 7, IČ: 17610478
Kontaktní údaje správce jsou:
email: sunn@sunn.cz
telefon: +420 725 125 200

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, spotřebu elektrické energie, informace o bankovním účtu, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky nebo poptávkového formuláře.

Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy a nebo vystavení nabídky, mimo jiné data týkající se roční spotřeby elektrické energie a energetické náročnosti budovy, komplexní informace o vašich poptávaných či realizovaných dodávkách a poptávkách, informace o bankovním účtu a rodné číslo.

Informace o využívání našich webových stránek mimo jiné prostřednictvím nástrojů cookies.

II. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů jsou:

1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
4. Účelem zpracování osobních údajů je:
5. vyřízení Vaší objednávky a nebo poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce či poptávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky či poptávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
6. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
7. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

III. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však 50 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

IV. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:
1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
2. podílející se na zajištění provozu služeb
3. zajišťující marketingové služby

V. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek
7. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal adekvátní technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VII. Závěrečná ustanovení

Odesláním poptávky z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2023.