Nabíjecí stanice

SOLAX SMART EV CHARGER

Inteligentní nabíjecí stanice pro elektromobily, která umožňuje dynamické nabíjení, omezení nabíjecího proudu ze sítě a využití maximální energie z vaší FVE elektrárny. Střídače Solax zaručují dokonalou kompatibilitu, synchronizaci a využití všech funkcí nabíjecí stanice na plno.

VLASTNOSTI

 • volitelně zásuvka nebo kabel typu 2
 • integrována PEN ochrana bez nutnosti použití uzemňovací tyče
 • šifrovaná komunikace na základě TSL
 • chytré dynamické řízení nabíjení
 • široká provozní teplota – vhodné pro instalaci uvnitř i venku
 • kontrola toku energií
 • možnost využití 100% zelené energie z vaší fve elektrárny
 • více nabíjecích módů (GREEN, ECO, FAST, TIMER, SMART)
 • integrovaná RFID funkce
 • nastavení časovače např. v době nízkého tarifu HDO
 • vzdálené nastavení a monitorování pomocí webu nebo aplikace

SOLAX CLOUD

Propojením Solax Smart EV Charger se střídačem Solax získáte komplexní přehled o toku energií ve vašem domě. Připojte se na Solax cloud nebo si stáhněte aplikaci a mějte vše pod kontrolou.

X3-EVC-11k/22k – třífázový wallbox s výkonem 11/22kW

 • Vstup – zdroj napájení 3 P+N+PE
 • Jmenovité napětí – 400 V
 • Maximální nabíjecí výkon – 11/22 kW
 • Frekvence – 50/60 Hz
 • Maximální nabíjecí proud 16/32A
 • Volitelně zásuvka / kabel typu 2
 • Více nabíjecích módů
 • Chytré dynamické řízení nabíjení
 • Volitelně LCD display
 • Vzdálené nastavení a monitorování pomocí webu nebo aplikace

Solax ALL-IN-ONE

Vytvořte inteligentní fotovoltaický, akumulační a nabíjecí energetický systém prostřednictvím komunikace mezi nabíječkou a měničem Solax Power. Efektivní a flexibilní konfigurace systému all-in-one uspokojí individuální požadavky uživatelů. Díky promyšlenému řešení Solax dosáhnete využití energií na maximum, a tím výrazně snížíte náklady na elektrickou energii ve vašem domě.

Stránky výrobce

Tato webová stránka používá cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.

Zásady ochrany osobních údajů - GDPR

I. Základní ustanovení

“Správce”
Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:
Sunn Solar Systems s.r.o., V Závětří 1478/6, 170 00 Praha 7, IČ: 17610478
Kontaktní údaje správce jsou:
email: sunn@sunn.cz
telefon: +420 725 125 200

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.
Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, spotřebu elektrické energie, informace o bankovním účtu, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky nebo poptávkového formuláře.

Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje nezbytné pro plnění smlouvy a nebo vystavení nabídky, mimo jiné data týkající se roční spotřeby elektrické energie a energetické náročnosti budovy, komplexní informace o vašich poptávaných či realizovaných dodávkách a poptávkách, informace o bankovním účtu a rodné číslo.

Informace o využívání našich webových stránek mimo jiné prostřednictvím nástrojů cookies.

II. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů jsou:

1. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
2. oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
3. Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
4. Účelem zpracování osobních údajů je:
5. vyřízení Vaší objednávky a nebo poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce či poptávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky či poptávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
6. zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
7. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

III. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle však 50 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

IV. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:
1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
2. podílející se na zajištění provozu služeb
3. zajišťující marketingové služby

V. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek
7. právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal adekvátní technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VII. Závěrečná ustanovení

Odesláním poptávky z internetového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2023.